Click here for English form
Dịch Vụ Tư Vấn qua Tử Vi

Ðôi lúc trong cuộc đời bạn đứng trước một ngã ba đường, phân vân
nhiều giữa các hướng giải quyết khác nhau, chẳng hạn như...
 • Có nên đầu tư vào chứng khoán, quí kim, hay bất động sản trong lúc này hay không ?
 • Tình cảm đang rối ren, xử sự ra sao để tránh được nhiều mất mát?
 • Thương yêu một người, có nên tiến tới hôn nhân trong lúc này hay không?
 • Làm ăn đang gặp nhiều khó khăn, nên giải quyết theo hướng nào cho ổn thỏa?
 • Việc làm gặp nhiều áp lực, ...nên tiếp tục hay nên bỏ để bước sang một lãnh vực mới?
 • . . . . . . . . .
 • Tôi có thể giúp bạn ít nhiều trong lãnh vực này. 

      Nếu bạn từng xem tử vi miễn phí do tôi giải đoán và thấy được tôi có nói đúng một số việc đã từng xảy ra trong cuộc đời của chính mình...

      Thì ắt hẳn tôi cũng nhìn thấy những chuyện sẽ xảy đến với bạn sau khi làm quyết định quan trọng sắp tới... để cho bạn một lời tư vấn thỏa đáng.

 • Nếu tôi thấy bạn sắp có nhiều lợi nhuận trong thời gian tới... Tôi sẽ đề nghị bạn tiếp tục lãnh vực đang đầu tư!
 • Nếu bạn sắp kết hôn, nhưng tôi thấy có sự chia tay trong một vài năm tới... Tôi sẽ khuyên bạn tạm đình chỉ việc lập gia đình để chờ thời gian đổ vỡ qua đi!
 • Nếu tôi thấy có những dấu hiệu về hao tốn, mất mát tiền bạc trong tương lai gần... Lời khuyên của tôi sẽ là...Ðừng bước tới, để tránh nhiều hối tiếc về sau!
 • Nếu tôi thấy tình cảm bạn đang nhiều sóng gió, nhưng sẽ ổn định trong tương lai... Tôi sẽ đề nghị bạn nên cư xử mềm mỏng cho qua hết giai đoạn bất ổn hiện tại!
 • Xin vui lòng viết câu muốn hỏi và chọn giá tiền tương đương trong order form bên dưới (US $15 cho câu hỏi đầu tiên và $10 cho mỗi câu hỏi kế tiếp)
 • Tôi sẽ trả lời các câu hỏi qua email gởi đến địa chỉ của bạn.
 • Dịch vụ tư vấn không thể dùng computer nên thời gian giải đoán sẽ hơi dài hơn (từ 7-10 ngày kể từ khi nhận được câu hỏi).
 • Nếu câu hỏi của bạn ngoài khả năng hoặc kiến thức chuyên môn của tôi, tôi sẽ hoàn trả tiền lại bạn trong 7 ngày.
 • Bạn có thể dùng chữ thường hoặc Unicode trong mẫu bên dưới

  Câu hỏi #1: 
  Câu hỏi #2: 
  Câu hỏi #3: 
  Câu hỏi #4: 
  Câu hỏi #5: 
  Câu hỏi #6:    
  Tên: 
  Ðịa Chỉ Email: 
  Order
  Phái: 
  Ngày / Tháng / Năm sinh: 
  Dương-Lịch (Lịch-Tây) or  Âm-Lịch (Lịch-Ta) ?
  Giờ Sinh:
  * Xin điền ô này nếu bạn muốn dùng giờ âm lịch:
  (Không cần điền nếu không biết giờ Âm Lịch)
  (not required)
  Nơi Sinh: