Tử-Vi Order Form
Xin dùng mẫu này để order tất cả các giải đoán Tử-Vi, Ðịa-Lý, So-Tuổi.
Nếu bạn đã điền mẫu này hơn 3 ngày trước, xin điền địa chỉ email vào đây và bấm =XEM TU-VI= để xem Giải-Ðoán


  • Tử-Vi Trọn Ðời (US.$27)
  • Tử-Vi 1 Năm (US.$6)
  • Ðiạ-Lý, Phong Thủy (US.$8)
  • So Tuổi Vợ Chồng với 30 tuổi (US.$15)
  • Tử-Vi Trọn Ðời & Ðịa Lý Phong Thủy(US.$33)
  • Tử-Vi Trọn Ðời & So Tuổi Vợ Chồng với 30 tuổi (US.$35)
  • Tử-Vi Trọn Ðời  & Ðịa Lý & So Tuổi Vợ Chồng với 30 tuổi (US.$40)
Dịch Vụ Tư Vấn  Tử Vi

  • Xin điền vào mẫu bên dưới và bấm nút ==ORDER==
  • Giải-Ðoán sẽ được gởi đến bạn qua Email trong vòng 3 ngày.
  • Tất cả giải đoán đều dùng font Việt Nam Unicode, Bạn không cần có chữ Việt trong máy vẫn đọc được tiếng Việt (muốn xem lá số mẫu xin bấm vào các link nên cạnh).
Tên: (xin đừng bỏ dấu trong ô này)
Ðịa Chỉ Email: 
Order
Phái: 
Ngày / Tháng / Năm sinh: 
Dương-Lịch (Lịch-Tây) or Âm-Lịch (Lịch-Ta) ?
Giờ Sinh:
(Không cần điền nếu chỉ order Ðịa-Lý hoặc So Tuổi)
* Xin điền ô này nếu bạn muốn dùng giờ âm lịch:
(Không cần điền nếu không biết giờ Âm Lịch)
(not required)
Nơi Sinh:
So Tuổi Với:
(Không cần điền nếu không order so tuổi)
Chỉ dành cho order Tử Vi Trọn Đời:
(Xin nêu ra câu hỏi hoặc vấn đề cần giải đáp, câu hỏi này sẽ được trả lời qua email cùng với lá số trọn đời, có thể dùng tiếng Anh, hoặc tiếng Việt có bỏ dấu hoặc không. Nếu không cần hỏi xin bỏ trống ô này)Sau khi bấm =ORDER= bạn sẽ đến trang web secure 
để điền các chi tiết về tài khoản PayPal hoặc các thẻ 
Visa, Master Card, Discover, Am.Ex tùy chọn.