WWW.TU-VI.NET

Website Tử-Vi duy nhất có dịch vụ
Xem miễn phí trước... Nếu đúng mới bỏ tiền ra xem tiếp

MiễnPhí
Giải Ðoán Vận Mệnh cuộc đời .....qua Lá Số Tử Vi

Bạn đã từng đến nhiều thầy Tử Vi, Tướng Số, Bói Bài....Nhưng chưa hài lòng vì lời giải đoán chưa hoàn toàn chính xác?

Bạn đang phân vân về công việc làm ăn trước mặt... và muốn biết chắc 100%

Bạn không muốn tốn tiền cho các... Thầy Bói Ra Ma... để rồi....Tiền Mất Tật Mang !
Xin điền vào phiếu xem Tử Vi Miễn Phí bên dưới để có một lời giải đoán dài khoảng 1 trang đánh máy (sample-TửVi Miễn Phí / xem lá số mẫu) về số mệnh của mình....bao gồm:
  • Giải đoán tổng quát về cuộc đời: Tiền bạc, tình cảm, sự nghiệp....
  • Một số việc sẽ xảy ra trong tương lai gần
  • Một số việc đã xảy ra trong quá khứ để kiểm chứng lời giải đoán là Ðúng hay Sai.

 
Nếu Sai: Bói Ra Ma, Quét Nhà Ra Rác.... và bạn không hề tốn chút tiền bạc nào cả
Nếu Ðúng: Bạn có thể xem tiếp Lá Số Tử-Vi Trọn Ðời với giá US $25 - $40, bao gồm:
- Có số làm giàu hay không ?
- Lúc nào thì giàu?... Lúc nào đạt đến tột đỉnh sự nghiệp, tiền bạc?
- Nên chọn nghề gì cho thích hợp ?
- Công việc dự định làm có thành công hay không ?
- Có tay buôn bán không ?
- Cuộc đời tình cảm có tốt đẹp không ?
- Hùn hạp tốt hay xấu? Bạn bè có hay phản không ?
- Số mấy đời chồng / vợ ?
- Gia đình có hạnh phúc không ?
- Chồng / Vợ có chung thủy với mình hay không ?
- Con cái có hiếu thảo không, nên người không ?
........ và nhiều khía cạnh khác.... .
Cùng với phần giải đoán vận hạn từng năm, từng tháng... 
- Chuyện gì sẽ xảy ra trong năm tới ? trong tháng tới ?
- Tốt hay xấu? 
- Tốt thế nào ? Xấu ra sao ?
- Có sửa đổi được hay không?... làm sao sửa đổi ?
- ... Tất cả sẽ được giải đáp trong lá số Tử-Vi trọn đời dài trung bình 20 trang giấy đánh máy [100 - 200 kb]. 
(sampleTử-Vi Trọn Ðời / xem lá số mẫu)

Nếu bạn thấy hay....

Tử-Vi Miễn-Phí
Xem miễn phí trước... 
Nếu đúng mới bỏ tiền ra xem tiếp
Hosted by Mr. Patton Nguyen
Ðặc-Biệt: 
Không biết giờ sinh
vẫn xem được một 
lá số Tử Vi Trọn Ðời 
chính xác (US. $5)  • Muốn xem Tử-Vi Miễn-Phí xin vui lòng điền mẫu bên dưới và bấm =XEM TU-VI=
  • Lá số Tử-Vi Miễn-Phí sẽ đưọc gởi đến địa chỉ email của bạn trong vòng 1 - 3 ngày (hoặc bạn có thể trở lại trang này và điền email để xem Tử-Vi Miễn-Phí).
  • Lá số Tử-Vi Miễn-Phí dài khoảng hơn 1 trang đánh máy, dùng font Unicode, không có font chữ Việt vẫn đọc được.

Ghi Chú Quan Trọng:

  • Bạn cần điền đầy đủ Ngày, Tháng, Năm, và Giờ Sinh để có thể xem Tử-Vi chính xác
  • Tôi không xem TửVi Miễn Phí cho các em dưới 18 tuổi.
  • Không bỏ dấu tiếng Việt trong khung Tên và Email [nếu bỏ dấu, hồ sơ sẽ tự động bị loại bỏ, không xem]
  • Mỗi địa chỉ email chỉ xem được 1 lá số miễn phí trong vòng 3 ngày.
 Lưu ý:     Nếu bạn dùng Yahoo mail, xin trở lại trang này sau vài ngày và điền email vào ô này để xem giải đoán. Yahoo mail thường bỏ các email lạ vào SPAM hoặc TRASH folder.... và giải đoán Tử Vi Miễn Phí cũng bị bỏ vào đây!

Tên: 
  KHÔNG bỏ dấu trong ô này
Email Address: 
 Bạn sẽ không nhận được Tử-Vi Miễn Phí nếu Email sai
  Xin điển cẩn thận
Phái (gender)   Nam-Male / Nữ-Female: 
Ngày / Tháng / Năm sinh:
Day  Month  Year 
Giờ Sinh:
Hour Minute Không biết giờ sinh ?
Dương-Lịch (lich-Tay/ Solar-calendar) 
or Âm-Lịch (lich-Ta / Lunar-calendar) 
Nơi sinh: (Your birthplace - country) 
Mỗi địa chỉ email chỉ xem được 
1 lá số miễn phí trong vòng 3 ngày.
Xin vui lòng kiểm chứng địa chỉ email
là đúng trước khi bấm =XEM TU-VI=Nếu bạn dùng Yahoo mail, xin trở lại trang này sau 3 ngày và điền email vào ô phía trên để xem giải đoán...

To Web Masters...
    If you want to add more activities and traffic  to your website... Your are welcome to put this page in your website or put link from your site to this page.